Bezpieczne Płatności

partner płatności PayNow

protokoły SSL

obsługujemy płatności bankowe oraz kartami Visa/Mastercard/Paypal

§6. Dostawa i czas realizacji zamówienia.

Dla produktów umieszczonych na Platformie sprzedażowej określone są czasy realizacji zamówienia. Czas realizacji zamówienia określany jest w Dniach Roboczych jako czas od założenia i dokonania zaksięgowania na rachunku bankowym Spółki do wydania towaru przewoźnikowi realizującemu       dostawę. W przypadku zamówienia kilku produktów o rożnych czasach realizacji czas na realizację zostaje wydłużony. Zamówienie na usługi o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całego zamówienia. Termin realizacji zamówienia określany jest wówczas na podstawie usługi o najdłuższym czasie realizacji.

Przewidywany czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu z przyczyn, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności np. nadzwyczajnych warunków atmosferycznych. W takiej sytuacji, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku opóźnienia.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku opóźnienia, spowodowanego przez Spółkę albo przez podmioty, za których pomocą Spółka realizuje zamówienie, i którym realizację zamówienia powierza, wyrządzoną z winy nieumyślnej, np.: spowodowaną przerwą w dostawie energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, awarią maszyn drukarskich.

W przypadkach, o których mowa w § 6.2-3 Regulaminu, Spółka o powstałym opóźnieniu poinformuje Klienta niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny powodującej opóźnienie, w formie e-mailowej, na adres Klienta podany przez niego w formularzu rejestracyjnym.

Czas dostawy, tj. czas pomiędzy wydaniem przesyłki przewoźnikowi a doręczeniem przesyłki Klientowi, w przypadku przesyłek w postaci paczek to okres zazwyczaj 1 dnia roboczego, dla przesyłek paletowych do 2 dni roboczych, a w przypadku przesyłek listowych do 4 dni roboczych.

Termin doręczenia zamówienia, o którym mowa w § 6.5 Regulaminu został podany na podstawie danych udostępnionych przez przewoźników. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku opóźnienia w czasie dostawy, spowodowaną przez przewoźnika.

Zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:

a) za pośrednictwem firmy kurierskiej,

b) w siedzibie Spółki (tylko w przypadku przedpłaty w dowolnej formie: płatności przelewem internetowym, kartą płatniczą lub przelewem tradycyjnym).

c) za pośrednictwem Poczty Polskiej

Ze względu na rodzaj zamówienia, Spółka zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy, o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem na adres podany przez niego w formularzu rejestracyjnym.

Zamówienie jest dostarczane na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie zamówienia, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym sporządzić stosowny protokół w obecności przedstawiciela przewoźnika.

Spółka nie odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówienia przechodzi na Klienta z chwilą wydania zamówienia Klientowi. Za wydanie zamówienia Klientowi uważa się także jego powierzenie przewoźnikowi, niezależnie od tego, czy przewoźnik został wskazany przez Spółkę, czy przez Klienta.

Close Koszyk
Ostatnio Oglądane Close
Close

Close
Menu
Kategorie